+
Search

U bent hier

more

Rug / nek

Terugbetaling van rugrevalidatie

De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds gedragen.

Het programma kan slechts eenmaal gevolgd worden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • revalidatie binnen de 3 maanden na een operatieve ingreep aan de wervelkolom.
  • bij akkoord van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds met het oog op socioprofessionele re-integratie

Voor bepaalde beroepscategorieën en onder bepaalde voorwaarden is er een tussenkomst door het Fonds van Beroepsziekten voorzien.

De behandeling moet binnen de 6 maanden worden voltooid.

Een begin- en eindevaluatie zijn verplicht.

De patiënt betaalt per sessie 7,03 euro  (= remgeld zonder voorkeursregeling). De afrekening gebeurt per maand.