+
Search

U bent hier

more

Hart

Terugbetaling van cardiale revalidatie

De revalidatiekosten worden grotendeels door het ziekenfonds gedragen, op voorwaarde dat uw dossier tijdig werd aangevraagd tijdens uw opname. Het aanvraagformulier dient u zelf te ondertekenen tijdens de opname, dit houdt echter voor u nadien geen enkele verplichting in.

  • U heeft recht op terugbetaling van maximaal 45 revalidatiesessies, op voorwaarde dat ze uitgevoerd worden binnen 6 maanden na uw opname.
  • Het remgeld voor 2018 bedraagt 3,47 euro per sessie (zowel voor trainingssessies, infosessies als bezoek aan psycholoog of diëtist).

Over verlaagd remgeld in bepaalde categorieën en eventuele tussenkomst door uw hospitalisatieverzekering geven wij u graag individueel advies op uw vraag.

Consultaties bij de cardioloog zijn niet opgenomen in de revalidatiekost.